🔔 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลิสรา พิศาลเอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2566

Skip to content