🔔 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอแสดงความยินดีกับ นางเบญจพร อินทกรอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงสุขภาพจิตชุมชน จากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

Skip to content