ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่ง พนักงานทําความสะอาด

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่ง พนักงานทําความสะอาด ประเภทคาบรายวัน ดังนี้

Skip to content