โครงการจัดหารถเข็น และอุปกรณ์ การแพทย์สำหรับเด็กและคนพิการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (RICD Wheelchair Project)

capture28โครงการจัดหารถเข็น และอุปกรณ์ การแพทย์สำหรับเด็กและคนพิการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (RICD Wheelchair Project)
ในการยื่นขออุปกรณ์คนพิการจำเป็นต้อง กรอกเอกสารสำคัญประกอบแบบฟอร์มขอ รับอุปกรณ์ ต้องแนบแบบการวัดตัวด้วย จึงจะถือว่า เอกสารสมบูรณ์ และเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาจัดส่ง อุปกรณ์ที่ท่านต้องการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
 เกี่ยวกับโครงการ :http://www.ricd.go.th/t…/wheel/Document/ricdwheelproject.pdf
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : http://www.ricd.go.th/…/Application_Form_Update_1[1]%20NEW%…
รายละเอียดอื่นๆ : http://www.ricd.go.th/tree/wheel/

Skip to content