วันที่ 17 เมษายน 2567 นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสุขภาพจิตและจิตเวช รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content