🔔 วันที่ 17 เมษายน 2567 นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 นำทีมบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ให้การต้อนรับและร่วมกันรดน้ำขอพร นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย และเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content