ด้วยกรมสุขภาพจิตจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content