หลักสูตรพัฒนาผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทาง สติปัญญาสู่การทำงาน ระหว่าง วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันราชานุกูล

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทาง สติปัญญาสู่การทำงาน ระหว่าง วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content