โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมลักษณวิจารณ์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

ทีมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 นำโดยนางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7…

Posted by ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จ.ขอนแก่น on Thursday, 16 March 2023

Cookie Consent with Real Cookie Banner