“5 สัญญานเตือนบนโลกโซเชียลที่สะท้อนความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย”

“5 สัญญานเตือนบนโลกโซเชียลที่สะท้อนความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย”
.
.
😕โพสต์สั่งเสียเป็นนัยๆ “ขอบคุณ ขอโทษ ลสก่อน…”

😔โพสต์เกี่ยวกับความตาย “ไม่อยากอยู่อีกต่อไปแล้ว”

😠โพสต์เกี่ยวกับ “ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน”

🙁โพสต์ว่า “รู้สึกผิด ล้มเหลว ผิดหวังในชีวิต”

😞”เป็นภาระของผู้อื่น รู้สึกไร้ค่า”

หากท่านเห็นสัญญานเตือนต่างๆเหล่านี้ ทุกคนสามารถช่วยเหลือได้ด้วยการชวนพูดคุย เปิดใจรับฟัง แจ้งคนใกล้ชิด และส่งต่อไปยังบุคลากรด้านสุขภาพจิตใกล้บ้าน 💕🦉

#กรมสุขภาพจิต #ฟังวันละสิบ #ซึมเศร้า #ฆ่าตัวตาย

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content