การดำเนินงานจัดทำโมเดลด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในการแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ทีมสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 7 โดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7…

Posted by ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จ.ขอนแก่น on Thursday, 16 March 2023
Skip to content