การจัดกิจกรรม พัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก (CPR) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ รพสต บ้านหนองคำ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2

Skip to content