เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสัมพันธ์ ในกิจกรรม “สานพลังภาคี สร้างภูมิคุ้มใจ ไทอีสาน”

Skip to content