กรมสุขภาพจิต เปิดตัวมาสคอต “น้องคิดดี้” ใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์สะท้อนตัวตนของกรมสุขภาพจิต ที่แสดงถึงความสุข คิดดี ฉลาดรอบรู้ และเข้าถึงได้

กรมสุขภาพจิต เปิดตัวมาสคอต “น้องคิดดี้” ใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์สะท้อนตัวตนของกรมสุขภาพจิต ที่แสดงถึงความสุข คิดดี ฉลาดรอบรู้ และเข้าถึงได้

วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิต ได้จัดทำมาสคอต (Mascot) มีชื่อว่า “น้องคิดดี้” (Kiddee) ซึ่งมาจากคำว่า “คิดดี” โดยเลือกใช้สัญลักษณ์เป็นนกฮูก ให้เป็นสื่อสัญลักษณ์สะท้อนตัวตนของกรมสุขภาพจิต เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกรมสุขภาพจิต โดยจะสร้างสีสันความน่าสนใจ ความประทับใจ ให้ประชาชนจดจำได้ง่ายและเข้าถึงได้ ซึ่งการเลือกใช้สีบนตัวมาสคอตของนกฮูก “น้องคิดดี้” จะเลือกใช้สีส้ม ซึ่งเป็นสีประจำของกรมสุขภาพจิต และเลือกใช้สีเขียว ซึ่งเป็นสีประจำของกระทรวงสาธารณสุข 

 อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า สำหรับที่มาของมาสคอต “น้องคิดดี้” เหตุผลที่เลือกใช้นกฮูกเป็นตัวแทนสื่อสัญลักษณ์ของกรมสุขภาพจิต มีดังนี้ 1. นกฮูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุข มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาดรอบรู้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีเป้าหมายต้องการให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ รวมทั้งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ตลอดจนกรมสุขภาพจิตมีนโยบายพัฒนาเด็กไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้มีสติปัญญาดี คิดแง่บวก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ตามแนวคิด “คิดเป็น คิดดี คิดให้ เป็นสุข” 2. นกฮูกมีความลึกลับ ซึ่งในสมัยก่อนปัญหาด้านสุขภาพจิต จะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ลึกลับ เข้าใจยาก การใช้นกฮูกเป็นสัญลักษณ์ ก็เพื่อต้องการให้ความลึกลับนี้ สามารถเข้าถึงได้ และ 3. นกฮูกมีความสามารถในการมองเห็นและโผบินผ่านความมืดมิดในยามค่ำคืน ซึ่งตรงกับเป้าหมายของกรมสุขภาพจิตที่ต้องการให้ผู้ที่ประสบกับปัญหาด้านสุขภาพจิต สามารถมองเห็นหนทางออกและสามารถเอาชนะความทุกข์ใจผ่านพ้นความยากลำบากในชีวิตไปได้ ตลอดจนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีความคิดที่ดี และมีสุขภาพจิตที่ดี

ที่มา : https://bit.ly/33x9qZN
Skip to content