มข.สนับสนุนหอพักนักศึกษาปรับปรุงใหม่เป็นโรงพยาบาลสนาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม

มข. สนับสนุนหอพักนักศึกษาปรับปรุงใหม่เป็นโรงพยาบาลสนาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม
ㆍเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ㆍ ห้องพักจำนวน 84 ห้อง เบื้องต้นห้องละ 1 ท่าน (สามารถรองรับผู้ป่วยได้เต็มที่ ห้องละ 3 ท่าน รวม 254 ท่าน)ให้การรักษาผู้ป่วยทั้งจังหวัดขอนแก่น อายุ 18-60 ปี ที่ป่วยเป็นโควิด 19 และผ่านการประเมิน ตรวจรักษาแล้วจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดปกติ (เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย)
ㆍรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลสนามจนครบ 14 วัน ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
เนื่องด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าว ทุกท่านสามารถสนับสนุนพัดลม น้ำดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัว ได้ที่ นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โทร 081 050 4626 บัญชีธนาคาร SCB: 551-221-909-8
Cr.เพจ หมอสมศักดิ์ เทียมเก่

Skip to content