วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 โดยนางสาวลักษณา สกุลทอง รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 โดยทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน MCATT ทีมสหวิชาชีพ ลงพื้นที่ประเมินภาวะวิกฤตสุขภาพจิตช่วยเหลือเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศอิสราเอล

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content