วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ในวาระเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต

Skip to content