ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอแสดงความยินดี กับ “เครือข่ายอบต.กุดโดน ร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์” ได้รับรางวัลเครือข่ายการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชน ภายใต้โครงประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดีภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ “ร่วมสร้างพลังใจ สุขภาพจิตไทยยั่งยืน Better Mental Health Care for all” #สุขภาพจิตดี #เครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content