ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 มีความประสงค์จัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

รายการครุภัณฑ์ งบประมาณ 30,000 บาท

 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ็ค สำหรับงานประมวลผล 
   • จำนวน 1 หน่วย 
   • ราคาต่อหน่วย 21,000 บาท
   • งบประมาณ 21,0000 บา
  2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ
   • จำนวน 1 หน่วย
   • ราคาต่อหน่วย 9,000 บาท
   • งบประมาณ 9,000 บาท
 • รวมงบประมาณ  30,000 บาท
Skip to content