ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ” นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ” วุฒิปริญญาตรี

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ” นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ” วุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 28 กรกฎาคม 2560 ในวัน เวลาราชการ (ยกเว้นวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2560)
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครโดยตรงที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทุบรี  
Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content