กรมอนามัยรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุด/เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/พนักงานบริการ

กรมอนามัยรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. เจ้าพนักงานห้องสมุด
  2. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  3. พนักงานบริการ
Skip to content