อยู่อย่างไรกับคนใกล้ตัวที่มีภาวะซึมเศร้า

อยู่อย่างไรกับคนใกล้ตัวที่มีภาวะซึมเศร้า
.
.
คุณสามารถช่วยเขาได้ด้วยการเข้าหาพร้อมรับฟังอย่างเข้าใจ พาไปพบจิตแพทย์ ทำความเข้าใจและหาความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและชวนออกกำลังกาย ร่วมกิจกรรมด้วยกัน

การรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด ฟังอย่างเข้าใจฟังอย่างไร

ฟังด้วย…👂 ฟังเรื่องราว เนื้อหาและสาเหตุ
ฟังด้วย…👁 ฟังสีหน้า ท่าที กิริยา
ฟังด้วย…❤️ ฟังอารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการลึกๆในใจ

#ซึมเศร้า
#โรคซึมเศร้า
#COVID19
#การรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content