วันที่ 11 เมษายน 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพรผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพรผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดยดร.ลักษณา สกุลทอง รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อการไหว้ การขอคมากรรม ขออโหสิกรรม จากผู้บริหารของศูนย์ฯ และเป็นการการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยสืบทอดต่อไป

วันที่ 11 เมษายน 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพรผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่...

Posted by ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จ.ขอนแก่น on Wednesday, 10 April 2019
Skip to content