กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัคร 16-30 พฤศจิกายน 2563

กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัคร 16-30 พฤศจิกายน 2563รายละเอียด >> https://finance.dmh.go.th/news/view.asp?id=1864

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content