10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก เพราะการรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด

10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
เพราะการรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด

#ThereisHelp
#ฟังด้วยหัวใจ
#วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content