เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 นำทีมบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมพิธีรดน้ำ ขอพร คณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต เนื่องในวันปีใหม่ไทย

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content