ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลิสรา พิศาลเอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ในโอกาสเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content