กิจกรรม พัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก (CPR) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ รพ.สต. บ้านหนองคำ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1

Skip to content