3ส.ช่วยคนใกล้ตัว ดูข่าวไม่เครียด คนใกล้ตัว 📺 ดูข่าวมากแล้วเครียด 😤 รีบช่วย ด้วย 3ส. 👀 สอดส่องมองหา 👂ใส่ใจรับฟัง 🚑 ส่งต่อเชื่อมโยง

3ส.ช่วยคนใกล้ตัว ดูข่าวไม่เครียด
คนใกล้ตัว 📺 ดูข่าวมากแล้วเครียด 😤 รีบช่วย ด้วย 3ส. 👀 สอดส่องมองหา 👂ใส่ใจรับฟัง 🚑 ส่งต่อเชื่อมโยง

ถ้าเครียดรุนแรง 😤 มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย 😱 ให้รีบส่งต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน 🚑

ผู้ใกล้ชิดคนที่มีความเครียดจากการเสพข่าวมาก ควรให้การช่วยเหลือด้วยหลัก 3 ส หรือ 3L ในการปฐมพยาบาลทางใจ ได้แก่

ส 1 สอดส่องมองหา (Look) โดยค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น ผู้ที่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจรุนแรง กินไม่ได้นอนไม่หลับ เครียด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวช

ส 2 ใส่ใจรับฟัง (Listen) อย่างตั้งใจ รวมทั้งใช้ภาษากาย เช่น จับมือโอบกอด เพื่อช่วยให้ผู้สูญเสียบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึก คลายความทุกข์ในใจ

ส 3 ส่งต่อเชื่อมโยง (Link) โดยให้ความช่วยเหลือ ตามความจำเป็น หากไม่ดีขึ้น เช่น ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ เครียดรุนแรง มีความคิดฆ่าตัวตาย ให้ป้องกัน ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

มีปัญหาสุขภาพจิต โทร สายด่วนสุขภาพจิต1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

Cookie Consent with Real Cookie Banner