โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุข ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Skip to content