3 ทศวรรษ กรมสุขภาพจิตเชิญชวนดูแลจิตใจ ทั่วไทยทุกคน 💕 MENTAL HEALTH CHECK IN 🩺

3 ทศวรรษ กรมสุขภาพจิตเชิญชวนดูแลจิตใจ ทั่วไทยทุกคน💞
มาร่วมสำรวจสุขภาพใจ ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น MENTAL HEALTH CHECK IN หากรู้สึกเครียด วิตกกังวล สามารถประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น เพื่อเช็คสุขภาพใจว่าความเครียดอยู่ในระดับใดและความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต 
ได้ที่ 👉www.checkin.dmh.go.th

#mentalhealthcheckin#ความเครียด#กรมสุขภาพจิต

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content