แจ้ง Facebook ใหม่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จ.ขอนแก่น

เนื่องจาก Facebook เดิม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จ.ขอนแก่น เกิดปัญหาทางเทคนิคไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็นต้องยกเลิกการใช้งานและหยุดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ดังนั้นจึงได้ ดำเนินการสร้าง Facebook ใหม่ โดยใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยสามารถเข้าถึงผ่านช่องทาง https://www.facebook.com/mhc7kk หรือ ค้นหา “ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จ.ขอนแก่น” ตามภาพนี่แนบนี้

Skip to content