📢 ทีมสร้างความรอบรู้พลเมืองสุขภาพจิตดี เป็นวิทยากรบูรณาการหลักสูตร “สร้างสุขวัยทำงาน และ Holistic Health Advisor ” ร่วมกับเครือข่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Skip to content