ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พบกับ… กิจกรรมสนุกสนานและของรางวัลต่างๆมากมาย

Skip to content