ทีมสุขภาพจิตเขต 7 นำโดย ดร.ลักษณา สกุลทอง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมสานพลังกับภาคีเครือข่าย ระดับเขตในงาน Kick off รณรงค์โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ เขตสุขภาพที่ 7 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ บริษัท ขอนแก่นแหอวนจำกัด สาขาขามเจริญ

Skip to content