ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 รับโอนย้ายข้าราชการ ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

*รายละเอียดในการรับโอนย้าย
✅ รับโอนย้ายข้าราชการ
✅ ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
✅ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม
Email : mhc07.dmh@gmail.com
Tel : 043 424 739
Cookie Consent with Real Cookie Banner