ทีมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7 เข้าอบรมการเป็นผู้นำ กิจกรรมเกมพัฒนาทักษะ สมองส่วนหน้า (EF) ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรต

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content