สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครงานเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการหลายอัตรา

สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ โภชนากร นายช่างเทคนิค พนักงานประกอบอาหาร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2560 ในเวลาราชการ  ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3
Skip to content