วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 นำโดย ดร.ลักษณา สกุลทอง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมายและช่วยเหลือเยียวยาจิตใจกรณีเกิดความรุนแรงในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงพยาบาลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

Skip to content