ทีมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7 ร่วมเป็นวิทยากร ในการส้มมนา เชิงปฏิบัติการกิจกรรม “สร้างสุข เสริมพลังใจ สู่สุขภาพจิตคนทำงาน” ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น)

Skip to content