ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

รายงานตัว 08.45 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น.

สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

***ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดโดยสวมหน้ากากอนามัย


Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content