เช็คอิน…สุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ❣️..❣️ใส่ใจ…ตัวเอง❣️ใส่ใจ…คนรอบข้าง❣️ใส่ใจ…รับฟัง

เช็คอิน…สุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ❣️..❣️ใส่ใจ…ตัวเอง❣️ใส่ใจ…คนรอบข้าง❣️ใส่ใจ…รับฟัง หมายถึง การใส่ใจรับฟัง ฟังอย่างเข้าใจและไม่ตัดสิน ฟังด้วยหู ฟังด้วยตา ฟังด้วยใจ❣️ใส่ใจ…ให้กำลังใจ หมายถึง ให้กำลังใจเชิงบวก ให้คุณค่า ไม่ต่อว่าหรือดูถูกเหยียดหยามกัน ❣️ใส่ใจ…ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต หมายถึง ปลอดภัยต่อโควิด ปลอดภัยทางกาย ปลอดภัยทางจิต❣️ใส่(จิต)ใจ…ลงไปในทุกเรื่อง หมายถึง ให้นึกถึงเรื่องสุขภาพจิตของตัวเองและคนรอบข้างเสมอๆ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้นึกถึงผลกระทบด้านบวกและลบที่ตามมากับตัวเองและคนรอบข้างด้วย#CHECKIN#CHECKINสุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ#สุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ#กรมสุขภาพจิต#สายด่วนสุขภาพจิต1323

Skip to content