เปิดรับสมัครหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 10 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562

สามารถเข้าไปสมัครได้ทางเว็บไซต์ตามลิงค์นี้เท่านั้น www.apply.sorporsor.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Skip to content