วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 นำทีม MCATT เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ให้บริการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจครอบครัวแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามอิสราเอล

Skip to content