สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา

Skip to content