โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566


ทีมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 นำโดยนางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7…

Posted by ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จ.ขอนแก่น on Monday, 3 April 2023
Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content