วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ทีมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ในโอกาสรับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร นางสาวกุลิสรา พิศาลเอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ในโอกาสรับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานวิชาการ

Skip to content