ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง การแจ้งข้อมูลสมาคมหรือมูลนิธิเกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เพื่อมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 15(3) แห่งพรบ.วิชาชีพ

รายละเอียด

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content