ประชุมตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการประชุม ณ โรงพยาบาลกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

Skip to content