ร่วมประชุมตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดมหาสารคาม และลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในประเด็น ลดแออัด ลดรอคอย และอำเภอสุขภาพดี

Skip to content